Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–листопад 2010р.

Темпи зростання, %

листопад 2010р. до

січень–листопад 2010р. до січня–листопада 2009р.

Довідково: січень–листопад 2009р. до

січня–листопада 2008р.

жовтня

2009р.

листопада

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

5644,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

100,4

137,6

125,7

49,9

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,5

100,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

104,3

107,2

114,5

104,3

101,6

молоко, тис.т

424,1

92,9

101,0

97,4

95,8

яйця, млн.шт.

176,3

64,3

100,0

98,3

99,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

326,3

х

х

87,6

35,5

Вантажооборот, млн.ткм

1249,0

89,8

111,2

129,4

76,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

1847,3

97,3

93,2

89,3

87,1

Експорт товарів, млн.дол.США

349,41

х

х

135,12

62,12

Імпорт товарів, млн.дол.США

468,71

х

х

135,22

28,42

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–119,31

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8717,6

х

х

105,0

83,2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16541

98,03

125,44

122,42

103,02

реальна, у %

х

97,33

114,84

113,82

90,52

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 листопада 2010р., млн.грн.

15,5

92,2

53,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,4

106,0

94,4

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,4

108,4

107,45

121,35

Індекс споживчих цін

х

100,6

108,6

107,85

109,25

1 Січень–жовтень 2010р.

2 Січень–жовтень до січня–жовтня.

3 Жовтень 2010р. до вересня 2010р.

4 Жовтень 2010р. до жовтня 2009р.

5 До грудня попереднього року.