Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за 2010р.

Темпи зростання, %

грудень 2010р. до

2010р. до 2009р.

Довідково: 2009р. до

2008р.

листопада

2009р.

грудня

2009р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

6441,61

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

95,4

137,0

126,7

51,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,5

100,3

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

122,2

133,6

110,5

104,5

101,2

молоко, тис.т

450,2

83,4

99,6

97,5

95,2

яйця, млн.шт.

181,6

84,1

126,2

98,9

99,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

398,3

х

х

93,7

36,1

Вантажооборот, млн.ткм

1383,8

105,6

117,3

129,2

78,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

2007,8

103,7

94,2

89,7

84,8

Експорт товарів, млн.дол.США

394,01

х

х

134,32

66,22

Імпорт товарів, млн.дол.США

523,91

х

х

135,52

30,62

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–129,91

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

10091,4

х

х

107,2

82,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

16641

102,63

128,94

123,02

103,02

реальна, у %

х

102,03

119,14

114,32

90,62

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 грудня 2010р., млн.грн.

17,9

115,1

96,8

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,5

118,1

105,3

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,4

107,8

107,85

122,45

Індекс споживчих цін

х

100,3

108,1

108,15

110,05

1 Січень–листопад 2010р.

2 Січень–листопад до січня–листопада.

3 Листопад 2010р. до жовтня 2010р.

4 Листопад 2010р. до листопада 2009р.

5 До грудня попереднього року.