Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень 2011р.

Темпи зростання, %

січень 2011р. до

Довідково: січень 2010р. до січня 2009р.

грудня

2010р.

січня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

7387,51

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

73,1

127,6

103,2

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

104,2

98,8

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

14,3

79,9

102,9

101,5

молоко, тис.т

19,6

75,1

100,5

97,0

яйця, млн.шт.

7,6

143,4

122,6

89,9

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

175,41

х

х

126,52

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

14,6

х

101,7

95,1

Вантажооборот, млн.ткм

81,2

65,1

145,5

103,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

187,2

116,6

111,0

64,1

Експорт товарів, млн.дол.США

434,81

х

х

136,32

Імпорт товарів, млн.дол.США

571,51

х

х

133,62

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–136,71

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

29,11

х

х

157,9

Імпорт послуг, млн.дол.США

27,51

х

х

121,02

Сальдо (+, –), млн.дол.США

1,61

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

793,8

х

114,7

95,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

16921

110,73

125,54

123,22

реальна, у %

х

110,03

116,24

114,52

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 січня 2011р., млн.грн.

13,7

76,5

76,9

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

14,2

104,9

108,8

х

Індекс споживчих цін

х

100,6

107,4

101,25

1 2010р.

2 2010р.до 2009р.

3 Грудень 2010р. до листопада2010р.

4 Грудень 2010р. до грудня 2009р.

5 До грудня попереднього року.