Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–березень 2011р.

Темпи зростання, %

березень 2011р. до

січень–березень 2011р. до січня–березня 2010р.

Довідково: січень–березень 2010р. до січня–березня 2009р.

лютого

2011р.

березня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

1396,71

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

113,3

112,7

120,2

115,3

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

105,6

97,1

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

29,0

122,7

101,3

102,5

102,9

молоко, тис.т

69,5

144,6

96,1

98,0

96,3

яйця, млн.шт.

32,1

235,6

114,7

119,8

91,8

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

1740,12

х

х

х

70,03

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

47,6

х

х

126,5

54,2

Вантажооборот, млн.ткм

293,9

111,7

113,7

117,4

112,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

554,0

118,7

116,0

114,0

76,1

Експорт товарів, млн.дол.США

85,01

х

х

157,44

151,14

Імпорт товарів, млн.дол.США

124,31

х

х

226,54

95,84

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–39,31

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

2533,6

х

х

118,2

97,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

17301

100,95

120,76

121,74

117,94

реальна, у %

х

100,65

113,36

113,34

108,34

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2011р., млн.грн.

17,5

108,6

69,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,2

101,7

113,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,2

107,4

102,47

103,17

1 Січень–лютий 2011р.

2 2010р. (Без ПДВ).

3 2010р. до 2009р.

4 Січень–лютий до січня–лютого.

5 Лютий 2011р..до січня 2011р.

6 Лютий 2011р. до лютого 2010р.

7 До грудня попереднього року.