Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–липень 2011р.

Темпи зростання, %

липень 2011р. до

січень–липень 2011р. до січня–липня 2010р.

Довідково: січень–липень 2010р. до січня–липня 2009р.

червня

2011р.

липня

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

4315,11

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

103,1

115,6

114,9

123,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,9

102,9

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

66,7

113,6

97,1

104,2

100,6

молоко, тис.т

262,6

109,1

100,0

97,7

97,0

яйця, млн.шт.

142,1

85,2

106,6

108,8

97,5

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

702,41

х

х

98,82

56,42

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

44,91

х

х

59,82

179,92

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

261,0

х

х

141,9

71,4

Вантажооборот, млн.ткм

760,1

99,1

85,4

104,0

126,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

1351,9

99,9

112,0

114,7

86,1

Експорт товарів, млн.дол.США

294,01

х

х

154,72

147,12

Імпорт товарів, млн.дол.США

520,11

х

х

223,12

117,02

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–226,11

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

13,31

х

х

110,82

146,52

Імпорт послуг, млн.дол.США

7,91

х

х

101,62

87,02

Сальдо (+, –), млн.дол.США

5,41

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6829,7

х

х

117,6

101,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

18771

109,03

115,84

118,82

121,02

реальна, у %

х

108,03

104,44

109,72

112,72

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2011р., млн.грн.

12,0

98,1

46,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,9

89,1

97,8

х

х

Індекс споживчих цін

х

98,9

110,2

103,95

102,05

1 Січень–червень 2011р.

2 Січень–червень до січня–червня.

3 Червень 2011р..до травня 2011р.

4 Червень 2011р. до червня 2010р.

5 До грудня попереднього року.