Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–листопад 2011р.

Темпи зростання, %

листопад 2011р. до

січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р.

Довідково: січень–листопад 2010р. до

січня–листопада 2009р.

жовтня

2011р.

листопада

2010р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

7703,71

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

94,0

98,9

112,4

125,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

108,8

101,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

106,3

102,3

97,8

101,9

104,3

молоко, тис.т

413,7

75,8

86,3

97,5

97,4

яйця, млн.шт.

192,6

53,9

98,4

109,2

98,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

550,2

х

х

131,1

87,6

Вантажооборот, млн.ткм

1201,3

83,3

79,6

96,2

129,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

2371,4

98,2

173,0

128,4

89,3

Експорт товарів, млн.дол.США

529,01

х

х

151,52

135,12

Імпорт товарів, млн.дол.США

852,61

х

х

185,02

135,22

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–323,61

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

11446,7

х

х

115,3

105,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

19611

99,93

118,34

118,62

122,42

реальна, у %

х

99,83

113,64

109,92

113,82

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2011р., млн.грн.

8,7

97,8

56,0

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

9,9

103,5

86,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

103,6

103,35

107,85

1 Січень–жовтень 2011р.

2 Січень–жовтень до січня–жовтня.

3 Жовтень 2011р..до вересня 2011р.

4 Жовтень 2011р. до жовтня 2010р.

5 До грудня попереднього року.