Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень 2012р.

Темпи зростання, %

січень 2012р. до

довідково: січень 2011р. до січня 2010р.

грудня

2011р.

січня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

9820,81

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

72,7

95,6

128,3

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

101,8

104,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

14,4

81,4

100,7

102,9

молоко, тис.т

24,5

66,6

102,5

122,6

яйця, млн.шт.

7,2

150,0

94,7

122,6

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

199,51

х

х

113,72

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

14,1

х

88,0

101,7

Вантажооборот, млн.ткм

65,9

69,5

81,1

145,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

336,2

162,5

172,5

110,5

Експорт товарів, млн.дол.США

646,71

х

х

148,72

Імпорт товарів, млн.дол.США

1059,61

х

х

185,42

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–412,91

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

33,11

х

х

113,72

Імпорт послуг, млн.дол.США

24,31

х

х

87,72

Сальдо (+, –), млн.дол.США

8,81

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

998,5

х

116,5

114,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

19941

110,43

114,94

117,92

реальна, у %

х

110,23

111,74

110,22

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2012р., млн.грн.

6,4

82,8

47,0

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,9

109,6

83,9

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

102,5

100,65

1 2011р.

2 2011р. до 2010р.

3 Грудень 2011р..до листопада 2011р.

4 Грудень 2011р. до грудня 2010р.

5 До грудня попереднього року.