Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–березень 2012р.

Темпи зростання, %

березень 2012р. до

січень–березень 2012р. до січня–березня 2011р.

довідково: січень–березень 2011р. до

січня–березня 2010р.

лютого

2011р.

березня

2011р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.

1624,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

114,6

97,4

97,0

122,3

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,5

105,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

29,4

117,4

100,0

101,4

102,5

молоко, тис.т

86,2

131,1

102,6

102,9

98,0

яйця, млн.шт.

32,5

237,3

103,5

101,1

119,8

Інвестиції в основний капітал, млн. грн

2191,32

х

х

х

112,43

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

55,8

х

х

98,0

126,5

Вантажооборот, млн.ткм

242,8

108,5

79,3

82,6

117,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

988,2

108,4

166,6

170,5

113,0

Експорт товарів, млн.дол.США

107,41

х

х

125,84

157,44

Імпорт товарів, млн.дол.США

137,61

х

х

107,94

226,54

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–30,21

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3095,0

х

х

116,8

117,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

20661

100,65

119,46

119,44

121,74

реальна, у %

х

100,75

117,06

116,94

113,34

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2012р., млн.грн.

18,4

232,5

105,3

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,2

101,2

86,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

100,8

100,07

102,47

 1 Січень–лютий 2012р.

2 2011р.

3 2011р. до 2010р.

4 Січень–лютий до січня–лютого

5 Лютий 2012р. до січня 2012р.

6 Лютий 2012р. до лютого 2011р.

7 До грудня попереднього року