Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області

 
Фактично
за січень–травень 2012р.
Темпи зростання, %
травень 2012р. до
січень–травень 2012р. до січня–травня 2011р.
довідково: січень–травень 2011р. до
січня–травня 2010р.
квітня
2012р.
травня
2011р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
3278,51
х
х
х
х
Індекс промислового виробництва
х
105,7
97,1
98,4
115,9
Індекс сільськогосподарського виробництва
х
х
х
103,7
102,3
Виробництво продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
54,9
33,5
95,5
101,5
106,5
молоко, тис.т
182,3
128,8
102,9
102,9
113,4
яйця, млн.шт.
99,8
97,4
99,4
100,1
110,0
Капітальні інвестиції, млн.грн.
503,02
х
х
142,83
94,53
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
147,1
х
х
89,4
182,6
Вантажооборот, млн.ткм
475,4
157,7
120,8
90,2
111,1
Пасажирооборот, млн.пас.км
1729,6
103,6
175,3
172,6
115,9
Експорт товарів, млн.дол.США
213,01
х
х
112,54
157,24
Імпорт товарів, млн.дол.США
294,31
х
х
77,34
290,54
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–81,31
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
5562,7
х
х
117,1
119,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн.
21361
99,45
117,86
118,94
121,54
реальна, у %
х
99,55
118,46
117,54
112,94
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2012р., млн.грн.
6,1
54,1
40,6
х
х
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб
13,2
103,9
91,2
х
х
Індекс споживчих цін
х
99,5
98,4
99,47
104,37

1 Січень–квітень 2012р.

2 Січень–березень 2012р.

3 Січень–березень до січня–березня.

4 Січень–квітень до січня–квітня.

5 Квітень 2012р. до березня 2012р.

6 Квітень 2012р. до квітня 2011р.

7 До грудня попереднього року.