Основні показники
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Фактично за січень–липень 2012р. Темпи зростання, у %
липень 2012р. до січень–липень 2012р. до січня–липня 2011р. довідково: січень–липень 2011р. до січня–липня 2010р.
червня 2012р. липня 2011р.
   
 
     
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
4733,61
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
101,2
81,8
93,1
116,8
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
113,0
102,9
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
67,8
95,5
94,0
101,6
104,2
молоко, тис.т
287,9
94,8
103,0
103,3
103,7
яйця, млн.шт.
140,1
80,7
92,3
98,6
108,8
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
135,71
х
х
302,42
59,82
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
287,23
х
х
91,8
141,9
Вантажооборот, млн.ткм
771,5
101,7
123,4
101,5
104,0
Пасажирооборот, млн.пас.км
2063,5
80,4
82,9
146,4
114,7
Експорт товарів, млн.дол.США
308,01
х
х
104,82
154,72
Імпорт товарів,млн.дол.США
453,21
х
х
86,72
223,12
Сальдо (+, –)
–145,21
х
х
х
х

1 Січень–червень 2012р.

2 Січень–червень до січня–червня.

3 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.