Основні показники
соціально-економічного розвитку
Волинської області

 
Фактично
за січень–серпень 2012р.
Темпи зростання, %
серпень 2012р. до
січень–серпень 2012р. до січня–серпня 2011р.
довідково: січень–серпень 2011р. до
січня–серпня 2010р.
липня
2011р.
серпня
2011р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
5500,21
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
106,0
86,2
92,0
117,2
Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва
х
х
х
110,1
105,7
Виробництво основних видів продукції тваринництва  
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
75,5
122,2
110,0
102,4
103,5
молоко, тис.т
337,0
95,5
104,5
103,4
97,7
яйця, млн.шт.
156,3
90,0
88,0
97,4
109,0
Капітальні інвестиції, млн.грн.
1219,42
х
х
143,83
91,23
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
358,2
х
х
90,5
143,3
Вантажооборот, млн.ткм
919,1
102,2
124,6
105,0
101,7
Пасажирооборот, млн.пас.км
2237,1
100,9
83,6
138,4
114,2
Експорт товарів, млн.дол.США
354,01
х
х
102,14
150,24
Імпорт товарів,млн.дол.США
542,91
х
х
90,94
198,84
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–188,91
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
9744,3
х
х
117,4
116,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
номінальна, грн.
22741
100,65
117,96
118,94
118,84
реальна, у %
х
100,35
119,56
118,94
109,14
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2012р., млн.грн.
5,4
98,5
54,7
х
х
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб
13,0
98,5
116,7
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,0
98,6
98,97
103,57

1 Січень–липень 2012р.

2 Січень–червень 2012р.

3 Січень–червень до січня–червня.

4 Січень–липень до січня–липня.

5Липень 2012р..до червня 2012р.

6 Липень 2012р. до липня 2011р.

7 До грудня попереднього року.