Основні показники
соціально-економічного розвитку
Волинської області

 
Фактично
за січень–жовтень 2012р.
Темпи зростання, %
жовтень 2012р. до
січень–жовтень 2012р. до січня–жовтня 2011р.
довідково: січень–жовтень 2011р. до січня–жовтня 2010р.
вересня 2011р.
жовтня 2011р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
7157,11
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
110,6
100,5
93,2
115,9
Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва
х
х
х
105,8
108,9
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
96,9
189,2
109,4
104,0
102,5
молоко, тис.т
415,1
84,2
105,0
104,0
98,4
яйця, млн.шт.
178,6
71,5
80,9
95,8
109,6
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
200,11
х
х
223,32
81,12
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
487,5
х
х
87,6
132,3
Вантажооборот, млн.ткм
1212,1
103,9
129,7
109,4
98,5
Пасажирооборот, млн.пас.км
2585,6
104,9
63,6
118,5
123,8
Експорт товарів, млн.дол.США
459,91
х
х
97,42
154,02
Імпорт товарів,млн.дол.США
731,01
х
х
94,62
184,32
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–271,11
х
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
24,61
х
х
101,12
119,32
Імпорт послуг,млн.дол.США
40,41
х
х
320,02
61,22
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–15,81
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
12563,7
х
х
116,8
116,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника  
 
 
 
 
номінальна, грн.
23031
100,23
116,14
118,52
118,42
реальна, у %
х
100,13
116,84
118,52
109,52
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2012р., млн.грн.
5,0
100,0
56,2
х
52,7
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб
10,7
86,6
111,6
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,0
98,8
99,05
103,45

1 Січень–вересень 2012р.

2 Січень–вересень до січня–вересня.

3Вересень 2012р..до серпня 2012р.

4 Вересень 2012р. до вересня 2011р.

5 До грудня попереднього року.