ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Фактично за січень–листопад 2012р.
Темпи зростання, у %
листопад 2012р. до
січень–листопад 2012р. до січня–листопада 2011р.
довідково: січень–листопад 2011р. до січня–листопада 2010р.
жовтня 2012р.
листопада 2011р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
8122,31
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
97,4
103,3
94,2
114,3
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
х
х
х
106,4
108,8
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
110,6
13,7
104,6
104,0
101,9
молоко, тис.т
441,3
26,2
101,2
103,8
100,3
яйця, млн.шт.
182,7
4,1
66,1
94,9
109,2
Капітальні інвестиції, млн.грн.
1992,02
х
х
128,23
110,13
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
558,04
х
х
87,3
131,1
Вантажооборот, млн.ткм
1322,1
74,1
115,3
110,1
96,2
Пасажирооборот, млн.пас.км
2759,3
97,3
62,9
112,2
127,6
Експорт товарів, млн.дол.США
516,01
х
х
97,65
151,55
Імпорт товарів,млн.дол.США
832,31
х
х
94,95
185,05
Сальдо (+, –)
–316,31
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.
13889,5
х
х
117,2
115,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
 
 
 
 
номінальна, грн.
23161
101,26
117,67
118,15
118,65
реальна, у %
х
101,56
118,97
118,65
109,95
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2012р., млн.грн.
4,9
98,4
56,5
х
56,0
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб
11,1
103,7
111,8
х
х
Індекс споживчих цін
х
100,1
99,0
99,18
103,38

1 Січень–жовтень 2012р.

2 Січень–вересень 2012р.

3 Січень–вересень до січня–вересня.

4 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

5 Січень–жовтень до січня–жовтня.

6 Жовтень 2012р. до вересня 2012р.

7 Жовтень 2012р. до жовтня 2011р.

8До грудня попереднього року.