Основні показники
соціально-економічного розвитку
Волинської області

 
Фактично
за 2012р.
Темпи зростання, %
грудень 2012р. до
2012р. до 2011р.
довідково: 2011р. до
2010р.
листопада
2011р.
грудня
2011р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.
9089,41
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
88,0
99,9
94,8
112,6
Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва
х
х
х
107,1
109,6
Виробництво основних видів продукції тваринництва
 
 
 
 
 
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т
127,6
124,1
96,0
102,8
102,5
молоко, тис.т
466,6
96,6
101,2
103,6
100,0
яйця, млн.шт.
185,9
78,0
66,7
94,2
108,7
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн
643,4
х
х
88,5
123,2
Вантажооборот, млн.ткм
1434,5
100,5
114,8
110,6
93,8
Пасажирооборот, млн.пас.км
2935,1
101,4
49,0
104,2
134,5
Експорт товарів, млн.дол.США
570,21
х
х
96,12
150,72
Імпорт товарів,млн.дол.США
930,51
х
х
96,62
187,12
Сальдо (+, –), млн.дол.США
–360,31
х
х
х
х
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
15905,7
х
х
117,3
115,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника  
 
 
 
 
номінальна, грн.
23221
97,73
115,04
117,72
118,52
реальна, у %
х
97,63
116,04
118,32
110,12
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2012р., млн.грн.
4,9
99,7
63,1
х
43,4
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб
11,9
107,2
109,4
х
х
Індекс споживчих цін
х
99,9
99,0
99,05
103,25

1 Січень–листопад 2012р.

2 Січень–листопад до січня–листопада.

3Листопад 2012р..до жовтня 2012р.

4 Листопад 2012р. до листопада 2011р.

5 Грудень до грудня попереднього року.