Основні показники соціально-економічного стану області

за січень–лютий 2007 року

 

 

Фактично

за

січень–лютий 2007р.

Темпи зростання, зниження, у %

лютий 2007р. до

січень–лютий 2007р. до січня–лютого 2006р.

Довідково: 

січень–лютий

2006р.

до січня–лютого
2005р.

січня

 2007р.

лютого

2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень 2007р., млн.грн.

389,8

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва (у порівняних цінах без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води), %

х

128,0

137,5

135,8

129,5

Обсяг валової продукції сільського господарства

(у порівнянних цінах 2005р.), млн. грн.

208,1

х

х

104,1

109,2

Виробництво основних продуктів тваринництва в господарствах усіх категорій, тис.тонн

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій, у живій вазі)

18,3

41,9

131,7

112,3

108,7

молоко

43,6

109,6

91,9

95,2

102,0

яйця, млн. штук

12,8

88,2

73,2

78,0

97,0

Реалізація основних продуктів тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, тис. тонн

худоба та птиця

(у живій  вазі)

7,0

94,3

124,8

125,7

153,0

молоко

6,8

98,5

92,0

92,5

106,1

яйця, млн. штук

2,7

35,7

24,0

43,3

102,2

Обсяг будівельних робіт (темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві), млн. грн.

82,2

96,5

116,5

127,4

141,7

Вантажооборот з урахуванням перевезень, здійснених суб’єктами підприємництва, млн. ткм

93,2

149,1*

140,1*

139,8*

144,4

Пасажирооборот з урахуванням перевезень, здійснених суб’єктами підприємництва, млн.пас.км

221,4

89,4

112,8

113,8

118,3

Експорт товарів1,     

млн.дол. США

23,6

х

х

165,9

84,2

Імпорт товарів1,     

млн.дол. США

61,4

х

х

120,8

139,2

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

724,7

х

х

120,9

124,7

Середньомісячна  заробітна плата одного штатного працівника

номінальна, грн.

825,271

86,82

130,53

х

140,54

реальна, у %

х

85,32

117,23

х

128,24

Заборгованість з виплати заробітної плати,5  млн. грн.

5,0

139,4

64,7

х

х

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на 10 лютого (враховуючи заборгованість минулих періодів), млн.грн.

60,2

113,7

128,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 березня

2007р., тис.осіб

21,0

107,0

78,2

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,9

114,1

101,86

103,96

Довідково: індекс споживчих цін в країні

х

100,6

109,5

101,16

103,06

Індекс споживчих цін в області

х

100,2

107,9

100,66

102,26

Чисельність наявного населення на 1 лютого 2007р., тис.осіб

1037,6

99,967

99,88

х

х

1 січень 2007р.;

2 січень 2007р. до грудня 2006р.;

3  січень 2007р. до січня 2006р.;

4 січень 2006р. до січня 2005р.;

5 станом на 1 лютого 2007р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

6 до грудня попереднього року;

7 до 1 січня 2007р.;

8 до 1 лютого 2006р.;

*значний ріст – за рахунок новостворених підприємств та зміни методології обліку підприємств, які займаються комерційними вантажними перевезеннями.