Основні показники

соціально-економічного стану області

за січень–березень 2007 року

 

 

Фактично за

січень–березень 2007р.

Темпи зростання, зниження, у %

березень 2007р. до

січень–березень 2007р. до січня–березня 2006р.

Довідково: 

січень–березень

2006р.

до січня–березня

2005р.

лютого

 2007р.

березня

2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств за січень–лютий 2007р., млн.грн.

917,0

х

х

х

х

Індекс  промислового виробництва (у порівняних цінах без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води), у %

х

111,2

119,8

129,2

141,0

Обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.), млн.грн.

305,2

х

х

102,7

104,1

Виробництво основних продуктів тваринництва в господарствах усіх категорій, тис. т

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій, у живій вазі)

25,6

135,2

119,7

114,3

112,0

молоко

77,1

146,9

94,9

95,1

104,0

яйця, млн.шт.

27,4

243,3

83,9

81,1

98,8

Реалізація основних продуктів тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, тис.т

 

 

 

 

 

   худоба та птиця

   (у живій  вазі)

11,6

136,1

133,6

128,8

157,2

   молоко

11,5

140,2

94,2

93,2

104,0

   яйця,  млн. штук

3,1

64,2

13,7

33,0

100,9

Обсяг будівельних робіт (темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві),   млн.грн.

129,2

116,8

116,4

123,0

136,1

Пасажирооборот з урахуванням перевезень, здійснених суб’єктами підприємництва, млн.пас.км

337,4

107,4

110,1

112,9

121,7

Експорт товарів1,     

млн.дол. США

48,6

х

х

125,6

113,1

Імпорт товарів1,     

млн.дол. США

140,0

х

х

132,6

128,4

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1143,8

х

х

122,3

123,5

Обсяг реалізованих послуг,5 млн.грн.

194,51

109,52

111,33

106,74

128,64

Середньомісячна  заробітна плата одного штатного працівника

номінальна, грн.

829,451

101,12

127,23

128,94

141,44

реальна, у %

х

100,82

114,23

115,74

128,84

Заборгованість з виплати заробітної плати,6  

млн.грн.

5,2

105,4

83,9

х

х

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на 10 лютого (враховуючи заборгованість минулих періодів), млн.грн.

65,5

108,8

132,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних  на 1 квітня

2007р., тис. осіб

21,2

100,9

78,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

99,4

113,1

101,27

104,27

Індекс споживчих цін в області

х

100,1

108,5

100,77

101,87

Довідково: індекс споживчих цін в країні

х

100,2

110,1

101,37

102,77

Чисельність наявного населення на 1 березня 2007р., тис. осіб

1037,6

100,08

99,89

х

х

1 січень–лютий 2007р.;

2 лютий 2007р. до січня 2007р.;

3  лютий 2007р. до лютого 2006р.;

4 січень–лютий до січня–лютого;

5 темп розраховано з урахуванням індексу споживчих цін на послуги;

6 станом на 1 березня 2007р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

7 до грудня попереднього року;

8 до 1 січня 2007р.;

9 до 1 березня 2006р.