Основні показники

соціально-економічного розвитку

регіону

 

 

Фактично за січень-серпень 2007р.

Темпи зростання,  %

серпень 2007р. до

січень–серпень 2007р. до січня–серпня 2006р.

довідково:

січень–серпень

2006р.

до січня–серпня

2005р.

липня

2007р.

серпня

2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-липень у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3574,6

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

117,3

145,5

132,9

130,5

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

105,4

90,9

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

64,4

116,0

109,4

113,8

108,6

молоко, тис.т

355,4

85,1

92,7

94,2

99,2

яйця, млн.шт.

152,5

103,7

93,4

87,5

103,7

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.2

414,8

84,1

99,8

109,5

125,3

Вантажооборот, млн.ткм

486,7

111,6

159,8

152,5

127,7

Пасажирооборот, млн.пас.км

1056,6

103,4

138,5

119,8

113,5

Експорт товарів, млн.дол.США3

224,5

х

х

129,04

103,54

Імпорт товарів, млн.дол.США3

532,4

х

х

146,54

92,84

Сальдо (+, –)3

–307,9

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3635,5

х

х

130,9

116,7

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

9303

104,25

134,76

127,64

137,14

реальна, %

х

101,95

120,76

115,14

125,64

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн.7

3,3

81,1

43,9

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,0

98,3

81,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,8

113,2

104,88

107,88

Індекс споживчих цін

х

100,9

109,9

105,18

103,98

1 у порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 січень–липень 2007р.;

4 січень–липень 2007р.  до січня–липня 2006р.;

5 липень 2007р. до червня 2007р.;

6 липень 2007р. до липня 2006р.;

7станом на 1 серпня 2007р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

8 до грудня попереднього року.