Основні показники соціально-економічного розвитку

регіону

 

 

Фактично за січень–жовтень 2007р.

Темпи зростання, зниження у %

жовтень 2007р. до

січень–жовтень 2007р. до січня–жовтня

2006р.

довідково:

січень–жовтень

2006р.

до січня–жовтня

2005р.

вересня

2007р.

жовтня

2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)

за січень–вересень у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

4912,5

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

127,1

167,1

140,0

122,2

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

105,6

96,9

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на               забій (у живій вазі), тис.т

81,6

186,7

114,3

112,7

109,9

молоко, тис.т

443,1

76,1

89,8

93,6

99,2

яйця, млн.шт.

177,6

80,6

99,1

88,6

100,1

Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах, млн.грн.

1688,63

х

х

136,24

153,84

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.2

560,7

97,9

116,2

109,1

127,9

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

97,43

х

х

133,94

95,14

Вантажооборот, млн.ткм

641,5

100,0

158,6

154,6

127,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1388,7

105,2

130,7

122,3

104,7

Експорт товарів, млн.дол.США

298,73

х

х

120,94

113,74

Імпорт товарів, млн.дол.США

728,23

х

х

152,54

93,44

Сальдо (+, –)

–429,53

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

16,83

х

х

135,34

167,24

Імпорт послуг, млн.дол.США

13,43

х

х

112,84

99,84

Сальдо (+, – )

3,43

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

4708,0

х

х

123,0

120,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

9613

101,75

133,96

129,24

134,94

реальна, %

х

99,65

118,76

115,94

123,54

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн.7

3,2

96,8

60,8

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

14,7

90,0

83,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,7

110,4

108,48

114,38

Індекс споживчих цін

х

103,4

111,7

110,78

108,78

1 у порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 січень–вересень 2007р.;

4січень–вересень до січня–вересня;

5 вересень 2007р. до серпня 2007р.;

6 вересень 2007р. до вересня 2006р.;

7 станом на 1 жовтня 2007р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

8 до грудня попереднього року.