Основні показники

соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично за 2007р.

Темпи зростання, зниження у %

грудень 2007р. до

2007р. до

2006р.

довідково:

2006р.

до

2005р.

листопада

2007р.

грудня

2006р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–листопад у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

6988,3

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

86,7

155,2

143,7

119,2

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

103,1

98,4

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на               забій (у живій вазі), тис.т

109,4

126,0

109,9

112,9

108,8

молоко, тис.т

508,9

91,8

97,5

93,2

99,1

яйця, млн.шт.

189,7

65,8

77,4

89,0

97,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.2

732,4

147,0

124,0

110,2

123,8

Вантажооборот, млн.ткм

816,7

98,2

212,4

163,5

128,6

Пасажирооборот, млн.пас.км

1703,6

84,5

116,2

123,4

100,1

Експорт товарів, млн.дол.США

382,63

х

х

125,34

115,64

Імпорт товарів, млн.дол.США

933,53

х

х

159,04

95,74

Сальдо (+, –)

–550,93

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6002,5

х

х

123,2

121,3

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

9903

100,55

136,06

130,74

131,94

реальна, %

х

98,25

117,06

116,44

120,64

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн.7

2,7

93,4

55,7

х

х

у т. ч. за рахунок бюджетних  коштів, тис.грн.

7,4

2,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

16,1

106,48

85,19

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

104,4

115,5

115,58

116,58

Індекс споживчих цін

х

101,5

115,1

115,18

109,68

 

1 у порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 січень–листопад 2007р.;

4січень–листопад до січня–листопада;

5 листопад 2007р. до жовтня 2007р.;

6 листопад 2007р. до листопада 2006р.;

7 станом на 1 грудня 2007р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

8 до грудня попереднього року;

9до 1 січня 2007р.