Основні показники

соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично за січень 2008р.

Темпи зростання, у %

січень 2008р. до

довідково:

січень 2007р.

до січня 2006р.

грудня

2007р.

січня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2007р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

7950,8

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

75,6

142,5

133,6

Обсяг сільськогосподарського виробництва

х

х

101,0

104,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій  (у живій вазі), тис.т

13,1

84,5

101,6

105,7

молоко, тис.т

20,7

65,7

99,5

99,0

яйця, млн.шт.

6,8

141,7

100,0

82,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.2

40,8

х

75,8

128,5

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

179,83

х

х

104,84

Вантажооборот, млн.ткм

63,9

74,1

161,1

122,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

138,2

95,8

116,9

113,7

Експорт товарів, млн.дол.США3

422,4

х

х

125,6

Імпорт товарів, млн.дол.США3

1057,9

х

х

161,9

Сальдо (+, –)3

–635,5

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

494,9

х

114,7

121,0

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

10133

111,95

132,26

130,94

реальна, у %

х

109,95

112,56

116,04

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн.7

2,6

95,8

71,9

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

16,8

104,3

85,9

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,7

115,2

100,98

Індекс споживчих цін

х

102,1

119,4

100,48

1 у порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 2007р.;

4 2007р. до 2006р;

5 грудень 2007р. до листопада 2007р.;

6 грудень 2007р. до грудня 2006р.;

7 станом на 1 січня 2008р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

8 січень 2007р. до грудня 2006р.