Основні показники

соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично за січень–лютий 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

лютий 2008р. до

січень–лютий 2008р. до січня–лютого 2007р.

Довідково: січень–лютий 2007р. до січня–лютого 2006р.

січня

2008р.

лютого

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

993,3

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

124,3

136,2

139,1

135,9

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

100,3

104,1

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

17,9

36,6

88,9

97,8

112,3

молоко, тис.т

43,1

108,2

98,2

98,9

95,2

яйця, млн.шт.

13,3

95,6

108,3

103,9

78,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.2

88,7

117,3

92,2

83,8

127,4

Вантажооборот, млн.ткм

157,8

146,2

180,1

172,3

139,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

265,1

92,3

120,4

118,3

113,8

Експорт товарів, млн.дол.США3

33,2

х

х

140,44

165,94

Імпорт товарів, млн.дол.США3

101,5

х

х

165,54

120,84

Сальдо (+, –)3

–68,3

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

1011,9

х

х

116,9

120,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

11623

92,45

140,84

х

130,54

реальна, у %

х

91,45

119,54

х

118,24

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,7

104,9

84,2

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,6

116,1

115,7

х

Індекс споживчих цін

х

102,8

120,1

105,06

100,66

1 у порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 січень 2008р.;

4 січень до січня;

5 січень 2008р. до грудня 2007р.;

6 до грудня попереднього року.