Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–квітень 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

квітень 2008р. до

січеньквітень 2008р. до січня–квітня 2007р.

Довідково: січень–квітень

2007р. до

січня–квітня 2006р.

березня

2008р.

квітня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–березень 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

2682,5

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

92,4

129,4

135,1

128,7

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

100,2

103,1

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

43,2

289,2

103,9

98,9

113,5

молоко, тис.т

112,0

112,7

94,8

96,9

95,1

яйця, млн.шт.

60,3

205,2

98,4

101,3

85,4

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

650,33

х

х

152,44

109,24

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

231,9

93,3

92,6

91,2

119,1

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

46,83

х

х

148,64

121,04

Вантажооборот, млн.ткм

378,7

105,2

176,7

176,2

142,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

567,7

102,4

138,1

127,5

108,5

Експорт товарів, млн.дол.США3

121,9

х

х

159,04

136,04

Імпорт товарів, млн.дол.США3

425,2

х

х

186,44

142,74

Сальдо (+, –)3

–303,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США3

8,3

х

х

197,14

136,04

Імпорт послуг, млн.дол.США3

6,9

х

х

242,24

142,74

Сальдо (+, –)3

1,4

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

2516,9

х

х

124,8

122,2

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

12203

105,95

147,86

144,84

125,14

реальна, у %

х

100,95

116,86

118,84

113,34

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.7

5,2

201,78

99,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,9

99,8

87,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,0

124,7

109,79

101,69

Індекс споживчих цін

х

102,7

129,2

113,09

100,69

1 У порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 Січень–березень  2008р.;

4 Січень–березень до січня–березня;

5 Березень 2008р. до лютого 2008р.;

6 Березень 2008р. до березня 2007р.;

7 Станом на 1 квітня 2008р. (враховуючи заборгованість попередніх років);

8 До 1 січня 2008р.;

9 До грудня попереднього року.