Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–травень 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

травень 2008р. до

січеньтравень 2008р. до січня–травня 2007р.

Довідково: січень–травень

2007р. до

січня–травня 2006р.

квітня

2008р.

травня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–квітень 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3500,9

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

99,0

118,5

129,8

125,6

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

101,1

103,4

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

48,4

27,7

123,8

99,2

114,3

молоко, тис.т

165,0

145,2

92,8

96,1

96,1

яйця, млн.шт.

92,8

102,8

91,0

101,6

86,6

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

281,8

x

x

89,3

118,6

Вантажооборот, млн.ткм

498,4

109,1

181,3

178,1

150,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

721,1

102,3

134,7

129,0

107,1

Експорт товарів, млн.дол.США3

165,4

х

х

151,14

143,64

Імпорт товарів, млн.дол.США3

584,6

х

х

188,54

154,14

Сальдо (+, –)3

–419,2

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

3294,2

х

х

123,3

131,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

12403

100,95

145,56

145,04

124,84

реальна, у %

х

97,45

110,86

116,74

113,24

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,8

99,5

90,0

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,9

125,7

110,77

101,77

Індекс споживчих цін

х

100,9

130,3

114,07

100,77

1 У порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 Січень–квітень  2008р.;

4 Січень–квітень до січня–квітня;

5 Квітень 2008р. до березня 2008р.;

6 Квітень 2008р. до квітня 2007р.;

7 До грудня попереднього року.