Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–вересень 2008р.

Темпи зростання, у %

вересень 2008р. до

січень–вересень 2008р. до січня–вересня 2007р.

Довідково: січень–вересень 2007р. до

січня–вересня 2006р.

серпня

2008р.

вересня

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)         

за січень–серпень 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

6351,6

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

103,4

83,4

109,6

136,3

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

102,9

107,9

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

72,8

101,5

111,7

103,4

112,5

молоко, тис.т

384,9

90,2

94,4

95,0

94,0

яйця, млн.шт.

161,6

78,9

94,2

97,1

87,9

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

612,8

х

х

88,8

108,2

Вантажооборот, млн.ткм

1006,7

97,4

167,2

179,1

154,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1836,3

96,7

171,0

150,9

121,2

Експорт товарів, млн.дол.США

338,43

х

х

129,04

123,84

Імпорт товарів, млн.дол.США

1004,53

х

х

157,24

151,44

Сальдо (+, –)

–666,13

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

6305,4

х

х

121,7

122,5

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13353

97,25

136,36

141,14

128,54

реальна, у %

х

97,55

107,16

111,44

115,54

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2008р., млн.грн.

4,7

65,5

143,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

17,2

101,2

105,2

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,5

129,5

119,67

106,67

Індекс споживчих цін

х

100,9

124,8

116,07

107,17

1 У порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 Січень–серпень  2008р.;

4 Січень–серпень до січня–серпня;

5 Серпень 2008р. до липня 2008р.;

6 Серпень 2008р. до серпня 2007р.;

7 До грудня попереднього року.