Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–листопад 2008р.

Темпи зростання, зниження у %

листопад 2008р. до

січеньлистопад 2008р. до січня–листопада 2007р.

Довідково: січень–листопад 2007р. до

січня–листопада 2006р.

жовтня

2008р.

листопада

2007р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень–жовтень 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

7563,0

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва1

х

94,5

48,9

94,8

142,5

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

102,5

104,4

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

98,4

111,5

109,8

104,8

113,3

молоко, тис.т

454,6

94,2

98,5

95,2

93,2

яйця, млн.шт.

179,6

62,2

94,5

97,1

89,4

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

745,0

х

х

82,6

108,3

Вантажооборот, млн.ткм

1256,5

83,3

128,2

172,1

159,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

2374,4

96,1

155,1

152,3

124,2

Експорт товарів, млн.дол.США

416,53

х

х

124,54

121,44

Імпорт товарів, млн.дол.США

1222,93

х

х

146,24

157,84

Сальдо (+, –)

–806,43

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

8017,9

х

х

119,8

124,0

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13631

102,85

133,36

139,54

130,14

реальна, у %

х

101,55

108,16

110,54

116,34

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 листопада 2008р., млн.грн.

6,4

89,3

223,5

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

20,6

117,4

135,4

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,6

122,0

124,87

110,67

Індекс споживчих цін

х

101,2

120,7

118,87

113,47

1 У порівнянних цінах, без підприємств, які займаються виробництвом і розподіленням газу, тепла і води;

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

3 Січень–жовтень  2008р.;

4 Січень–жовтень до січня–жовтня;

5 Жовтень 2008р. до вересня 2008р.;

6 Жовтень 2008р. до жовтня 2007р.;

7До грудня попереднього року.