Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень

2009р.

Темпи зростання, зниження у %

січень 2009р. до

Довідково:

січень 2008р. до

січня 2007р.

грудня

2008р.

січня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2008р. у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

8814,8

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

66,2

44,4

146,2

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

103,5

101,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

13,7

82,0

104,6

101,6

молоко, тис.т

20,1

57,8

97,5

99,5

яйця, млн.шт.

6,9

140,8

101,5

100,0

Обсяг виконаних будівельних робіт1, млн.грн

10,9

х

20,2

75,8

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

194,92

х

х

108,43

Вантажооборот, млн.ткм

53,9

48,9

83,7

161,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

263,2

99,4

191,4

116,9

Експорт товарів, млн.дол.США

465,02

х

х

110,13

Імпорт товарів, млн.дол.США

1307,72

х

х

123,93

Сальдо (+, –)

–842,72

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

40,92

х

х

161,23

Імпорт послуг, млн.дол.США

57,52

х

х

218,23

Сальдо (+, –)

–16,62

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

554,5

х

97,3

114,7

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн.

13802

107,64

121,15

136,33

реальна, у %

х

105,24

99,15

108,83

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 січня 2009р., млн.грн.

8,6

44,3

335,7

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

25,2

99,6

149,7

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,4

125,2

100,76

Індекс споживчих цін

х

101,8

121,0

102,16

1 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві;

2 2008р.;

3 2008р. до 2007р.;

4 Грудень 2008р. до листопада 2008р.;

5 Грудень 2008р. до грудня 2007р.;

6До грудня попереднього року.