Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–лютий 2009р.

Темпи зростання, у %

лютий 2009р. до

січень–лютий 2009р. до січня–лютого 2008р.

Довідково: січень–лютий 2008р. до січня–лютого 2007р.

січня

2009р.

лютого

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

428,31

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

98,5

35,5

39,5

134,4

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

103,5

100,3

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

19,5

42,3

120,8

108,9

97,8

молоко, тис.т

41,8

108,0

96,9

97,0

98,9

яйця, млн.шт.

13,4

94,2

100,0

100,8

103,9

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

30,1

х

х

26,3

83,8

Вантажооборот, млн.ткм

132,3

145,7

84,0

83,8

172,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

441,7

67,8

139,9

166,6

118,3

Експорт товарів, млн.дол.США

18,01

х

х

54,33

140,44

Імпорт товарів, млн.дол.США

23,11

х

х

22,33

165,54

Сальдо (+, –)

–5,11

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1110,4

х

х

89,7

116,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

12531

82,35

107,83

х

140,84

реальна, у %

х

80,75

87,53

х

119,54

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 лютого 2009р., млн.грн.

19,0

221,1

х

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

24,6

97,7

139,4

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,3

123,7

102,76

102,36

Індекс споживчих цін

х

101,3

119,3

103,16

105,06

1 Січень 2009р.

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві.

3 Січень 2009р. до січня 2008р.

4 Січень 2008р. до січня 2007р.

5 Січень 2009р. до грудня 2008р.

6 До грудня попереднього року.