Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–березень 2009р.

Темпи зростання, у %

березень 2009р. до

січень–березень 2009р. до січня–березня 2008р.

Довідково: січень–березень 2008р. до

січня–березня 2007р.

лютого

2009р.

березня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

883,01

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

120,9

44,5

41,2

135,2

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

107,6

100,3

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

27,5

137,9

123,1

112,7

95,3

молоко, тис.т

73,6

146,5

98,1

97,5

97,9

яйця, млн.шт.

29,2

243,1

102,6

101,7

104,7

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

3489,02

х

х

х

96,03

Обсяг виконаних будівельних робіт4, млн.грн

46,6

х

х

23,7

91,0

Вантажооборот, млн.ткм

221,5

109,5

82,8

84,6

173,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

638,6

110,4

134,5

155,2

121,8

Експорт товарів, млн.дол.США

36,51

х

х

46,15

163,16

Імпорт товарів, млн.дол.США

56,41

х

х

21,95

179,96

Сальдо (+, –)

–19,91

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1799,9

х

х

85,7

121,9

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

12591

101,27

104,48

106,05

143,25

реальна, у %

х

99,97

86,28

86,95

119,95

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 березня 2009р., млн.грн.

20,7

108,8

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

24,0

97,3

133,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,5

118,2

103,29

107,59

Індекс споживчих цін

х

101,3

115,2

104,59

110,09

1 Січень–лютий 2009р.

2 2008р.

3 2008р. до 2007р.

4 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві.

5 Січень–лютий 2009р. до січня–лютого 2008р.

6 Січень–лютий 2008р. до січня–лютого 2007р.

7 Лютий 2009р. до січня 2009р.

8 Лютий 2009р. до лютого 2008р.

9 До грудня попереднього року.