Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–квітень 2009р.

Темпи зростання, у %

квітень 2009р. до

січень–квітень 2009р. до січня–квітня 2008р.

Довідково: січень–квітень 2008р. до

січня–квітня 2007р.

березня

2009р.

квітня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

1364,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

101,1

47,3

42,7

132,9

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

106,0

100,2

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

45,8

228,8

97,3

106,0

98,9

молоко, тис.т

109,8

113,8

99,2

98,0

96,9

яйця, млн.шт.

62,0

207,6

103,8

102,8

101,3

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

616,01

х

х

77,43

152,44

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

80,4

х

х

29,9

91,2

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

26,3

х

х

56,3

148,6

Вантажооборот, млн.ткм

321,4

107,2

84,4

84,9

176,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

824,9

94,8

124,4

145,3

127,5

Експорт товарів, млн.дол.США

56,41

х

х

46,33

159,04

Імпорт товарів, млн.дол.США

86,61

х

х

19,93

186,44

Сальдо (+, –)

–30,21

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

4,21

х

х

50,63

197,14

Імпорт послуг, млн.дол.США

4,61

х

х

66,43

242,24

Сальдо (+, –)

–0,41

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

2410,3

х

х

81,9

124,8

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

12881

106,65

105,06

105,53

144,84

реальна, у %

х

105,15

89,76

87,83

118,84

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 квітня 2009р., млн.грн.

23,3

112,5

450,6

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

22,9

95,4

127,9

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,8

116,8

104,07

109,77

Індекс споживчих цін

х

100,9

113,2

105,47

113,07

1 Січень–березень 2009р.

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві.

3 Січень–березень 2009р. до січня–березня 2008р.

4 Січень–березень 2008р. до січня–березня 2007р.

5 Березень 2009р. до лютого 2009р.

6 Березень 2009р. до березня 2008р.

7 До грудня попереднього року.