Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–травень 2009р.

Темпи зростання, у %

травень 2009р. до

січень–травень 2009р. до січня–травня 2008р.

Довідково: січень–травень 2008р. до

січня–травня 2007р.

квітня

2009р.

травня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

1798,01

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

103,0

49,7

44,0

129,9

Обсяг продукції сільського господарства

х

х

х

105,3

101,1

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

реалізація худоби та птиці на забій

(у живій вазі), тис.т

51,8

32,8

115,4

107,0

99,2

молоко, тис.т

161,3

142,3

97,2

97,8

96,1

яйця, млн.шт.

94,5

99,1

100,0

101,8

101,6

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

105,2

х

х

30,3

89,3

Вантажооборот, млн.ткм

401,1

86,5

67,0

80,5

178,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1019,4

104,3

126,8

141,4

129,0

Експорт товарів, млн.дол.США

77,11

х

х

46,63

151,14

Імпорт товарів, млн.дол.США

122,81

х

х

20,53

188,54

Сальдо (+, –)

–45,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3050,6

х

х

81,0

123,3

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13011

99,85

103,96

105,03

145,04

реальна, у %

х

98,95

91,76

89,33

116,74

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 травня 2009р., млн.грн.

19,9

85,3

x

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

20,7

90,4

116,1

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

113,6

131,4

118,17

110,77

Індекс споживчих цін

х

100,1

112,8

105,57

114,07

1 Січень–квітень 2009р.

2 Темпи розраховано за договірною ціною з урахуванням індексу цін у будівництві.

3 Січень–квітень 2009р. до січня–квітня 2008р.

4 Січень–квітень 2008р. до січня–квітня 2007р.

5 Квітень 2009р. до березня 2009р.

6 Квітень 2009р. до квітня 2008р.

7 До грудня попереднього року.