Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–липень 2009р.

Темпи зростання, %

липень 2009р. до

січень–липень 2009р. до січня–липня 2008р.

Довідково: січень–липень 2008р. до

січня–липня 2007р.

червня

2009р.

липня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

2633,81

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

97,9

54,8

46,1

119,3

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

108,0

91,8

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

63,6

122,6

106,6

106,9

101,5

молоко, тис.т

277,2

105,1

94,9

97,0

95,4

яйця, млн.шт.

133,9

79,9

98,3

101,5

99,4

Інвестиції в основний капітал, млн.грн.

1127,21

х

х

71,92

108,33

Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

41,71

х

х

40,62

169,93

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

173,1

х

х

32,3

91,0

Вантажооборот, млн.ткм

577,7

108,1

66,9

76,7

183,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1369,4

106,7

63,1

107,3

144,5

Експорт товарів, млн.дол.США

132,21

х

х

52,32

140,33

Імпорт товарів, млн.дол.США

195,81

х

х

22,62

181,63

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–63,61

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

8,21

х

х

43,22

207,13

Імпорт послуг, млн.дол.США

8,91

х

х

45,92

247,83

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–0,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

4463,5

х

х

80,8

125,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13501

110,44

104,95

104,32

143,63

реальна, у %

х

109,84

94,15

90,22

113,33

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 липня 2009р., млн.грн.

22,2

98,8

x

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

16,1

89,9

94,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

99,2

128,2

117,16

112,46

Індекс споживчих цін

х

100,4

111,9

106,26

115,26

1 Січень–червень 2009р.

2 Січень–червень 2009р. до січня–червня 2008р.

3 Січень–червень 2008р. до січня–червня 2007р.

4 Червень 2009р. до травня 2009р.

5 Червень 2009р. до червня 2008р.

6 До грудня попереднього року.