Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично за січень–серпень 2009р.

Темпи зростання, у %

серпень 2009р. до

січень–серпень 2009р. до січня–серпня 2008р.

Довідково: січень–серпень 2008р. до січня–серпня 2007р.

липня

2009р.

серпня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3103,61

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

97,8

52,3

46,8

113,6

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,5

105,6

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т

69,8

95,4

93,9

105,6

102,6

молоко, тис.т

327,3

84,3

96,2

96,9

95,1

яйця, млн.шт.

150,0

92,0

97,0

101,0

97,4

Обсяг виконаних будівельних робіт2, млн.грн

206,7

х

х

33,2

90,4

Вантажооборот, млн.ткм

670,3

105,0

72,6

76,1

181,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1551,9

101,8

64,1

99,4

147,7

Експорт товарів, млн.дол.США

164,71

х

х

55,13

133,33

Імпорт товарів, млн.дол.США

227,71

х

х

23,33

182,63

Сальдо (+, –)

­63,0

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5193,1

х

х

81,9

122,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13781

101,44

103,85

104,13

142,33

реальна, у %

х

101,04

92,85

90,63

112,13

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2009р., млн.грн.

22,0

99,3

х

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

14,4

89,2

84,5

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,0

122,3

117,16

117,86

Індекс споживчих цін

х

99,9

111,9

106,16

115,06

1 Січень–липень 2009р.

2 Темпи розраховано з урахуванням індексу зміни цін у будівництві.

3 Січень–липень до січня–липня.

4 Липень 2009р. до червня 2009р.

5 Липень 2009р. до липня 2008р.

6 До грудня попереднього року.