Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–вересень 2009р.

Темпи зростання, %

вересень 2009р. до

січень–вересень 2009р. до січня–вересня 2008р.

Довідково: січень–вересень 2008р. до

січня–вересня 2007р.

серпня

2009р.

вересня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

3538,21

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

110,5

56,5

47,9

109,6

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,4

102,0

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

76,6

109,7

101,5

105,2

103,4

молоко, тис.т

371,2

87,6

93,4

96,4

95,0

яйця, млн.шт.

162,6

78,3

96,2

100,6

97,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

245,2

х

х

33,8

88,8

Вантажооборот, млн.ткм

762,8

98,3

73,5

75,8

179,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

1726,7

95,7

63,6

94,0

150,9

Експорт товарів, млн.дол.США

189,61

х

х

56,02

129,03

Імпорт товарів, млн.дол.США

266,31

х

х

24,92

157,23

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–76,71

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5978,4

х

х

83,5

121,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13881

94,64

100,95

103,92

141,13

реальна, у %

х

94,84

90,15

90,62

111,43

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 вересня 2009р., млн.грн.

21,1

95,6

448,7

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,6

94,9

79,2

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,6

121,2

117,86

119,66

Індекс споживчих цін

х

100,7

111,8

106,96

116,06

1 Січень–серпень 2009р.

2 Січень–серпень 2009р. до січня–серпня 2008р.

3 Січень–серпень 2008р. до січня–серпня 2007р.

4 Серпень 2009р. до липня 2009р.

5 Серпень 2009р. до серпня 2008р.

6 До грудня попереднього року.