Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за січень–листопад 2009р.

Темпи зростання, %

листопад 2009р. до

січень–листопад 2009р. до січня–листопада 2008р.

Довідково: січень–листопад 2008р. до

січня–листопада 2007р.

жовтня

2009р.

листопада

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

4542,91

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

87,3

66,8

49,9

94,9

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,2

102,5

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

100,0

100,0

86,7

101,6

104,8

молоко, тис.т

435,6

92,8

91,7

95,8

95,2

яйця, млн.шт.

179,3

60,6

91,3

99,8

97,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

315,6

х

х

35,5

82,6

Вантажооборот, млн.ткм

964,9

111,5

94,3

76,8

172,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

2068,8

94,1

62,7

87,1

152,3

Експорт товарів, млн.дол.США

258,71

х

х

62,12

124,53

Імпорт товарів, млн.дол.США

349,01

х

х

28,42

146,23

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–90,31

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

7638,3

х

х

83,2

119,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14041

98,14

97,95

103,02

139,53

реальна, у %

х

97,24

88,15

90,52

110,53

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 листопада 2009р., млн.грн.

29,1

131,4

454,1

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,1

100,2

58,9

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

102,3

122,4

121,36

122,06

Індекс споживчих цін

х

101,5

111,5

109,26

118,86

1 Січень–жовтень 2009р.

2 Січень–жовтень 2009р. до січня–жовтня 2008р.

3 Січень–жовтень 2008р. до січня–жовтня 2007р.

4 Жовтень 2009р. до вересня 2009р.

5 Жовтень 2009р. до жовтня 2008р.

6 До грудня попереднього року.