Основні показники

соціально-економічного розвитку

Волинської області

 

 

Фактично

за 2009р.

Темпи зростання, %

грудень 2009р. до

2009р. до 2008р.

Довідково: 2008р. до

2007р.

листопада

2009р.

грудня

2008р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств, млн.грн.

5096,91

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

97,3

83,2

51,7

89,7

Індекс сільськогосподарського виробництва

х

х

х

100,2

101,7

Виробництво продукції тваринництва

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій

у живій вазі), тис.т

116,2

138,5

98,8

101,2

104,7

молоко, тис.т

461,8

84,5

86,2

95,2

95,3

яйця, млн.шт.

183,5

66,7

84,0

99,4

97,2

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

359,8

х

х

36,1

79,2

Вантажооборот, млн.ткм

1071,4

100,2

96,5

78,4

167,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

2238,9

102,5

64,3

84,8

154,9

Експорт товарів, млн.дол.США

293,31

х

х

66,22

115,83

Імпорт товарів, млн.дол.США

388,91

х

х

30,62

136,43

Сальдо (+, –), млн.дол.США

–95,61

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8515,4

х

х

83,6

118,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

14081

99,84

102,85

103,02

138,13

реальна, у %

х

98,34

92,25

90,62

109,83

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 грудня 2009р., млн.грн.

18,5

63,4

94,9

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,8

105,9

50,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

100,9

122,4

122,46

123,56

Індекс споживчих цін

х

100,7

110,0

110,06

121,36

1 Січень–листопад 2009р.

2 Січень–листопад 2009р. до січня–листопада 2008р.

3 Січень–листопад 2008р. до січня–листопад 2007р.

4 Листопад 2009р. до жовтня 2009р.

5 Листопад 2009р. до листопада 2008р.

6 До грудня попереднього року.