Основні показники соціально-економічного розвитку міста Луцька

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
214,7
216,1
217,1
217,5
217,0
Природний приріст, скорочення(–), осіб
607
692
529
388
462
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
73,2
70,0
68,3
67,2
68,4
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2539
2754
2868
3383
4204
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
96,7
97,7
96,6
89,2
93,7
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
6574
6821
7089
7489
8080
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
2475
2631
2626
2669
2470
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
157
135
130
130
140
малі
2318
2496
2496
2539
2330
у т. ч. мікропідприємства
1893
2074
2104
2151
1950
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–819,2
–993,8
–6269,4
–4026,2
–1118,9
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
8052
9282
11137
14282
14939
у розрахунку на одну особу, грн
37642
43092
51416
65724
68780
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
1697,8
1838,7
1550,2
2274,2
2655,9
у розрахунку на одну особу, грн
8054,1
8660,8
7261,0
10617,5
12401,7
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
3910,2
3894,0
4923,6
7145,0
9566,6
у розрахунку на одну особу, грн
18281
18078
22732
32884
44037
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
391709
398929
428226
698050
847648
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
83,5
48,4
58,8
69,3
78,8
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
3987,5
3046,5
3160,0
3383,0
4506,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
518,0
494,1
489,6
564,4
624,9
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
28023,3
25778,1
22115,1
20445,8
22322,3
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
252205
266735
239450
210346
184803
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
551779
612176
349824
252028
743133
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
217240,1
167767,5
116193,7
94117,2
80771,51
у розрахунку на одну особу, дол. США
1030,6
790,2
544,2
439,4
377,21

1На 31 грудня.