Основні показники соціально-економічного розвитку міста Володимира-Волинського

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
38,9
39,0
39,1
39,3
39,1
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–19
–63
7
–72
–91
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
7,6
6,4
6,3
5,5
5,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2046
2478
2678
3216
3705
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
100,1
91,7
102,9
106,4
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
501
502
493
497
513
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
133
144
149
152
137
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
13
13
11
10
9
малі
120
131
138
142
128
у т. ч. мікропідприємства
98
109
116
118
109
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
29,1
11,4
–188,2
23,3
11,2
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
538
568
692
898
952
у розрахунку на одну особу, грн
13861
14613
17756
22898
24280
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
57,7
61,6
57,4
135,4
115,7
у розрахунку на одну особу, грн
1495,4
1590,9
1478,7
3476,2
2968,5
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
363,9
363,5
358,6
429,0
399,2
у розрахунку на одну особу, грн
9372
9340
9191
10948
10177
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
16040
13535
9820
11184
14095
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
7,3
7,8
4,5
3,8
3,6
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
291,6
338,6
238,5
282,5
255,9
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
10,9
11,7
6,6
7,8
7,2
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
1983,3
1810,5
1304,5
1082,1
865,5
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
26779
24960
19825
11558
6254
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
24802
31761
10363
5995
4503
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
90,0
62,5
39,9
33,9
32,31
у розрахунку на одну особу, дол. США
2,3
1,6
1,0
0,9
0,81

1 На 31 грудня.