Основні показники соціально-економічного розвитку міста Ковеля

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
68,9
69,0
69,3
69,2
69,3
Природний приріст, скорочення(–), осіб
340
204
262
58
92
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
15,3
14,3
14,1
13,1
12,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2407
2629
2849
3379
3861
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,1
101,0
102,5
100,2
123,0
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
972
963
949
980
1024
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
280
296
305
311
277
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
24
24
24
21
24
малі
256
272
281
290
253
у т. ч. мікропідприємства
197
221
238
246
212
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
14,1
–8,7
–84,0
–119,3
–30,8
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
1624
1620
1844
2420
2825
у розрахунку на одну особу, грн
23599
23474
26648
34926
40770
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
129,7
95,8
136,0
264,7
369,8
у розрахунку на одну особу, грн
1901,6
1401,1
1982,4
3851,8
5383,9
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
255,2
251,2
280,8
364,4
436,1
у розрахунку на одну особу, грн
3711
3643
4059
5260
6296
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
29604
26321
28789
44037
57808
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
28,5
11,1
15,9
37,3
45,0
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
491,5
303,0
274,9
269,6
432,4
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
53,4
48,2
43,8
46,8
80,3
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
2474,6
2772,7
2833,3
2803,7
2588,1
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
19763
16711
15204
27855
14189
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
27894
23783
14669
12348
15701
Прямі іноземні інвестиції на 1 січня року наступного за звітним (акціонерний капітал), тис.дол. США
3811,1
3890,5
4509,5
4183,0
4095,01
у розрахунку на одну особу, дол. США
55,9
56,9
65,7
60,9
59,61

1 На 31 грудня.