Основні показники соціально-економічного розвитку міста Нововолинська

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
57,9
58,1
58,0
57,7
57,4
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–23
–24
–89
–122
–173
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
12,5
12,1
11,2
9,7
9,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
3091
3413
3524
4104
4674
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,4
99,8
97,1
102,2
117,0
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібвключених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним,од
775
762
766
787
875
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
177
202
205
200
172
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
26
26
27
28
25
малі
151
176
178
172
147
у т. ч. мікропідприємства
106
140
146
143
114
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
8,3
–89,2
–875,6
–638,8
–326,4
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
706
882
1026
1330
1341
у розрахунку на одну особу, грн
12201
15203
17696
22965
23287
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
168,7
113,2
96,9
1484,2
469,0
у розрахунку на одну особу, грн
2919,3
1954,7
1671,5
25681,3
8160,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
2063,5
1930,0
2188,4
3322,0
3277,0
у розрахунку на одну особу, грн
35611
33270
41078
57383
56929
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
57194
26731
23203
44500
50332
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
6,1
4,2
1,9
5,4
2,6
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
129,3
47,3
121,1
140,0
191,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
9,9
3,5
25,6
16,7
21,0
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
405,0
362,8
473,4
460,5
478,0
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
54681
43599
41323
33961
41937
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
120239
117655
86924
101859
70218
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
78928,0
86614,2
91769,4
103159,2
105728,31
у розрахунку на одну особу, дол. США
1365,5
1495,5
1583,3
1784,9
1839,81

1 На 31 грудня.