Основні показники соціально-економічного розвитку
Володимир-Волинського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
25,6
25,6
25,6
25,5
25,3
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–27
–72
–104
–107
–99
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,1
3,0
3,3
3,3
3,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2015
2325
2652
3040
3728
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
94,1
104,2
99,9
79,3
87,1
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
463
431
421
406
407
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
123
136
141
143
130
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
4
4
3
3
3
малі
119
132
138
140
127
у т. ч. мікропідприємства
106
116
121
123
112
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
105,5
108,9
148,7
393,1
144,2
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
196
160
272
325
359
у розрахунку на одну особу, грн
7627
6242
10600
12741
14123
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
126,5
166,7
85,9
166,4
249,9
у розрахунку на одну особу, грн
4884,9
6462,6
3331,4
6470,8
9762,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
461,2
575,4
839,3
1174,4
1228,3
у розрахунку на одну особу, грн
17977
22464
32814
46052
48400
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
444,8
525,0
678,2
667,8
690,6
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
134,5
133,5
173,7
150,4
184,2
продукція тваринництва
310,3
391,5
504,5
517,4
506,4
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
53,1
54,0
72,5
75,1
86,0
буряк цукрових фабричний
98,0
79,1
88,7
48,7
103,8
ріпак і кольза
4,8
7,0
8,3
5,0
2,2
соя
6,4
6,0
8,9
9,1
10,0
картопля
2,9
2,2
1,9
1,6
1,3
культури овочеві
1,9
2,4
3,1
1,5
2,4
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
38,4
41,7
54,8
57,5
53,5
молоко
5,6
6,5
6,0
6,3
7,4
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
3,5
3,4
3,6
2,6
2,4
свині
9,6
11,6
9,3
8,1
17,1
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
87
127
230
930
3545
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,3
2,8
1,7
4,0
2,9
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
453,5
500,2
555,2
772,2
843,1
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
6,8
7,7
8,2
11,5
17,1
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
464
434
627
518
1767
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
11137
12602
24473
14213
14105
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
137,3
223,5
115,2
75,7
57,91
у розрахунку на одну особу, дол. США
5,3
8,6
4,5
2,9
2,31

1 На 31 грудня.