Основні показники соціально-економічного розвитку Горохівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
52,8
52,4
52,1
51,7
51,6
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–167
–204
–200
–262
–315
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,3
5,5
5,6
5,4
5,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1803
1987
2132
2608
3234
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
100,8
115,0
104,7
96,1
98,2
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібвключених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
793
815
842
837
822
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
187
202
207
213
199
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
13
11
10
10
10
малі
174
191
197
203
189
у т. ч. мікропідприємства
139
159
166
172
159
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
19,9
4,6
–65,0
54,3
225,1
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
388
441
608
781
815
у розрахунку на одну особу, грн
7333
8386
11623
15057
15801
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
73,5
61,7
108,3
147,8
182,0
у розрахунку на одну особу, грн
1385,8
1171,3
2070,7
2844,3
3518,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
102,8
113,6
206,8
121,2
54,9
у розрахунку на одну особу, грн
1942
2160
3959
2335
1064
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
337,3
360,6
399,5
373,0
391,1
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
201,4
221,4
262,0
228,4
256,0
продукція тваринництва
135,9
139,2
137,5
144,6
135,1
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
93,6
104,7
106,3
116,2
124,7
буряк цукрових фабричний
74,2
68,4
108,7
54,3
84,6
ріпак і кольза
13,5
16,3
16,3
12,5
8,4
cоя
8,8
9,2
19,6
15,8
19,9
картопля, т
665
401
487
85
348
культури овочеві, т
114
49
80
34
112
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
9,0
9,7
9,1
9,6
9,3
молоко
19,9
20,9
21,3
21,0
20,5
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
11,9
11,4
10,2
9,6
10,1
свині
3,6
3,5
2,9
3,1
2,0
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
4227
5160
4475
7125
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,7
2,2
1,8
9,1
4,8
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
572,6
522,6
396,1
329,6
532,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
9,7
8,7
15,4
14,2
100,4
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
702,0
724,4
733,5
697,4
693,8
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1006
9474
16491
8178
5365
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
2457
1951
823
826
1864
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2165,8
2204,6
2650,5
660,2
629,62
у розрахунку на одну особу, дол. США
40,9
41,9
50,7
12,7
12,22

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 На 31 грудня.