Основні показники соціально-економічного розвитку Іваничівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб

32,6
32,4
32,3
32,2
32,0
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–149
–170
–94
–134
–145
Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб

3,7
3,2
3,1
2,9
3,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1983
2298
2491
2837
3037
Соціальний захист

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %

103,9
103,1
95,0
81,7
97,8
Діяльність підприємств

Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од

498
516
508
516
526
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
101
111
112
110
92
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
6
8
8
6
7
малі
95
103
104
104
85
у т. ч. мікропідприємства
81
92
96
95
78
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
20,8
40,5
47,8
16,6
52,4
Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн

174
208
254
313
329
у розрахунку на одну особу, грн
5341
6408
7851
9713
10255
Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн

17,3
24,6
28,1
52,3
89,9
у розрахунку на одну особу, грн
531,3
759,4
870,2
1624,1
2808,4
Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

54,0
52,6
137,2
72,7
149,6
у розрахунку на одну особу, грн
1654
1621
4243
2256
4666
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)

Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн

104,2
108,1
126,0
118,1
108,8
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
93,9
98,5
116,9
109,2
98,8
продукція тваринництва
10,3
9,6
9,1
8,9
10,0
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
43,6
41,8
46,5
47,2
47,1
буряк цукрових фабричний
52,4
44,4
72,7
57,8
69,8
ріпак і кольза
3,8
6,8
4,7
5,2
0,6
соя
3,0
4,7
7,4
5,9
5,0
картопля
1,6
1,1
1,3
0,8
0,9
культури овочеві
2,0
1,1
1,6
0,6
1,0
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
молоко
2,4
2,2
2,1
2,2
2,5

Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів

 
 
 
 
 
велика рогата худоба
2,2
1,8
1,7
1,7
1,4
свині
0,9
0,9
0,7
0,9
0,3
Будівництво

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

17625
64332
32193
76555
39815

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

2,1
3,0
1,1
3,3
3,9
Транспорт

Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т

213,3
185,6
144,0
189,8
86,1
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
2,6
2,3
2,5
2,5
3,2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
798
1118
658
1079
4575
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
6140
21105
13266
13925
14585

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США

2245,3
2256,4
1250,3
865,1
779,31
у розрахунку на одну особу, дол. США
68,9
69,6
38,7
26,9
24,31

1 На 31 грудня.