Основні показники соціально-економічного розвитку
Камінь-Каширського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,1
63,4
63,7
63,9
64,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
427
363
330
298
238
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,3
5,6
6,0
5,0
5,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1921
2133
2116
2591
3258
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
91,8
97,9
100,0
97,2
93,8
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
480
497
509
526
540
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
118
115
114
110
78
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
5
5
5
5
4
малі
113
110
109
105
74
у т. ч. мікропідприємства
93
96
97
95
62
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
4,8
3,6
4,6
16,6
10,9
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
347
373
444
545
580
у розрахунку на одну особу, грн
5509
5905
6979
8542
9063
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
37,3
47,0
37,3
47,5
89,0
у розрахунку на одну особу, грн
589,0
740,5
583,8
740,6
1383,7
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
20,9
21,5
26,7
45,1
69,9
у розрахунку на одну особу, грн
331
339
420
706
1091
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., тис.грн
3216
2465
2580
1667
1961
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
1507
1157
1546
1012
1286
продукція тваринництва
1709
1308
1034
655
675
Виробництво, т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
1156
817
851
743
796
картопля
233
156
230
117
152
культури овочеві
162
137
184
34
106
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
30
66
34
35
49
молоко
73
59
60
53
35
Кількість великої рогатої худоби на кінець року,

голів

709
658
580
576
575
з них
 
 
 
 
 
корови
353
353
327
320
310
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1573
2703
1967
3426
2261
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
14,4
11,7
7,0
8,0
21,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
251,7
302,8
271,3
279,8
238,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
14,3
17,2
12,0
15,9
9,5
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
4513
3591
4506
3513
4833
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
873
717
273
223
1185
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
1
1
1
1
1
у розрахунку на одну особу, дол. США
1
1
1
1
1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.