Основні показники соціально-економічного розвитку Ківерцівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,9
63,9
63,9
63,9
63,9
Природний приріст, скорочення(–), осіб
162
114
98
90
8
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
8,4
7,9
8,1
6,7
7,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1986
2209
2346
2923
4098
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
101,3
90,3
98,1
109,4
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
830
850
860
874
897
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
238
240
246
242
205
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
16
13
10
10
10
малі
222
227
236
232
195
у т. ч. мікропідприємства
186
193
202
196
161
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
25,2
31,6
11,6
116,0
212,4
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
429
477
566
716
770
у розрахунку на одну особу, грн
6715
7466
8862
11203
12054
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
91,1
133,2
116,8
250,6
347,6
у розрахунку на одну особу, грн
1434,2
2100,6
1842,9
3949,4
5479,1
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
114,7
133,9
186,2
377,9
557,6
у розрахунку на одну особу, грн
1794
2096
2915
5911
8727
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
46,8
41,1
56,1
58,0
90,0
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
41,7
34,4
52,1
55,8
86,4
продукція тваринництва
5,1
6,7
4,0
2,2
3,6
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
18,9
15,9
21,5
22,1
27,7
буряк цукрових фабричний
8,5
5,3
6,8
1,7
8,9
ріпак і кольза
1,2
1,8
2,4
2,3
1,9
соя
1,1
1,3
2,3
3,4
5,8
картопля
0,3
0,4
0,3
2,0
2,3
культури овочеві
6,0
4,0
6,7
6,6
15,2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), т
248
610
360
138
379
молоко, т
651
531
449
287
115
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,8
1,8
1,3
1,1
0,8
свині
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
17043
18443
4870
8345
36930
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
12,9
26,0
12,3
24,8
22,4
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
790,4
653,8
767,6
804,7
914,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
32,6
42,9
43,1
41,1
51,5
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
91,5
81,7
77,8
86,5
97,7
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
11114
12987
18587
17182
14919
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
19977
23046
12553
4364
5405
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
11980,2
12258,0
10776,3
9666,6
9909,11
у розрахунку на одну особу, дол. США
188,7
193,2
169,9
152,3
156,21

1 На 31 грудня.