Основні показники соціально-економічного розвитку Ковельського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
40,5
40,4
40,4
40,4
40,4
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–21
–49
4
–104
–56
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,1
5,0
4,9
4,0
3,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2026
2302
2422
2858
3322
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
99,7
97,6
103,4
86,5
112,9
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
554
555
540
549
557
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
148
149
149
156
146
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
11
11
8
9
6
малі
137
138
141
147
140
у т. ч. мікропідприємства
103
106
116
122
114
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
33,3
25,1
15,6
86,4
143,9
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
231
253
304
336
326
у розрахунку на одну особу, грн
5695
6267
7516
8316
8069
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
56,7
38,9
61,4
89,3
159,5
у розрахунку на одну особу, грн
1386,9
954,0
1509,3
2191,0
3913,1
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
197,1
225,9
267,1
253,7
208,6
у розрахунку на одну особу, грн
4868
5585
6616
6279
5163
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
98,2
105,7
136,2
122,9
152,1
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
59,4
67,2
100,8
83,1
89,7
продукція тваринництва
38,8
38,5
35,4
39,8
62,4
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
23,8
25,5
44,4
44,5
52,2
буряк цукрових фабричний
8,0
4,1
6,9
5,4
6,9
ріпак і кольза
2,6
6,5
9,8
7,0
4,0
соя
4,7
4,5
6,3
4,1
5,4
картопля
1,2
1,1
1,1
0,7
0,8
культури овочеві
0,4
0,3
0,4
0,2
0,5
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
0,7
1,2
1,2
0,7
3,2
молоко
5,7
5,2
4,4
4,1
4,3
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
14,9
14,6
11,2
9,6
7,9
свині
9,0
8,0
9,3
19,8
21,0
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1041
781
262
637
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
11,0
5,1
9,7
10,5
13,7
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
269,6
198,4
157,8
143,2
127,0
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
29,8
31,4
28,2
41,2
46,9
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
7247
9691
9225
6766
6168
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
30443
28919
16453
7321
4607
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
37586,2
37815,1
19702,0
13150,7
11695,02
у розрахунку на одну особу, дол. США
919,0
927,0
483,8
322,7
287,02

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.