Основні показники соціально-економічного розвитку Локачинського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
22,7
22,5
22,4
22,4
22,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–80
–50
–83
–66
–60
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,8
2,1
2,5
2,7
2,4
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2031
2292
2527
2937
3585
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
100,5
94,9
89,5
70,8
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
408
405
406
404
400
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
98
119
117
113
89
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
3
4
2
2
2
малі
95
115
115
111
87
у т. ч. мікропідприємства
84
106
108
101
78
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
56,5
54,5
5,4
24,1
9,9
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
142
142
190
243
268
у розрахунку на одну особу, грн
6228
6278
8459
10832
12007
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
33,6
19,7
17,5
32,5
23,5
у розрахунку на одну особу, грн
1466,9
867,4
775,4
1446,1
1049,0
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
211,2
229,9
325,9
616,7
648,7
у розрахунку на одну особу, грн
9250
10152
14494
27541
29095
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
179,0
190,3
216,6
229,2
250,2
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
110,1
123,7
156,4
138,2
149,3
продукція тваринництва
68,9
66,6
60,2
91,0
100,9
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
65,2
49,5
69,8
56,4
74,3
буряк цукрових фабричний
20,6
25,6
31,5
30,2
70,2
ріпак і кольза
4,4
13,1
13,5
15,3
4,1
соя
5,1
5,1
10,6
8,3
11,1
картопля
1,7
1,3
1,2
1,4
0,9
культури овочеві
0,7
0,6
0,8
0,4
0,3
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
5,2
5,4
4,3
7,5
9,5
молоко
2,3
3,4
4,1
4,3
4,0
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,4
1,1
1,0
0,9
0,9
свині
7,7
4,0
3,4
1,5
1,7
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
718
526
262
236
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
0,9
1,2
0,2
1,9
1,9
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
83,5
188,0
145,5
128,6
107,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
3,3
9,1
6,9
5,6
6,1
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1109
489
4
39
850
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
518
2793
116
120
532
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
551,0
207,3
111,6
77,9
170,32
у розрахунку на одну особу, дол. США
24,1
9,1
4,9
3,5
7,62

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 На 31 грудня.