Основні показники соціально-економічного розвитку Любешівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
36,0
36,1
36,2
36,0
36,0
Природний приріст, скорочення(–), осіб
183
118
134
12
27
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,6
3,9
3,8
3,2
3,3
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2153
2183
2261
2668
3126
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
94,8
105,4
95,1
97,6
151,9
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним,од
357
362
366
376
386
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
50
58
59
58
42
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
4
3
3
2
2
малі
46
55
56
56
40
у т. ч. мікропідприємства
38
46
48
50
34
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
1,3
2,3
2,3
6,3
8,6
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
177
219
274
368
362
у розрахунку на одну особу, грн
4909
6097
7582
10200
10059
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
18,3
29,0
25,7
32,6
45,5
у розрахунку на одну особу, грн
504,2
797,8
704,9
894,6
1251,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
13,5
17,0
23,9
32,4
47,1
у розрахунку на одну особу, грн
375
472
662
898
1307
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., тис.грн
1385
1065
850
705
2706
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
853
900
841
705
2706
продукція тваринництва
532
165
9
Виробництво, т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
504
209
538
573
1
картопля
437
259
168
121
2391
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
756
1645
909
1786
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,0
5,4
3,9
5,6
8,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
55,7
51,9
41,7
40,6
46,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
3,7
1,4
1,4
2,5
2,7
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1322
1089
1378
1256
1271
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
885
1023
909
1166
1821
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
1
1
1
1
1
у розрахунку на одну особу, дол. США
1
1
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.