Основні показники соціально-економічного розвитку Маневицького району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
55,1
54,9
54,8
54,4
54,5
Природний приріст, скорочення(–), осіб
102
57
55
1
53
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,2
6,3
6,5
5,7
5,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2112
2390
2460
3069
3709
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
100,5
98,9
100,6
99,3
106,2
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
514
510
518
542
543
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
85
84
82
89
80
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
9
7
8
8
7
малі
76
77
74
81
73
у т. ч. мікропідприємства
50
53
53
61
54
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
5,5
7,0
23,3
89,2
54,0
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
563
574
676
812
878
у розрахунку на одну особу, грн
10196
10437
12314
14878
16114
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
68,0
46,0
83,1
85,8
88,8
у розрахунку на одну особу, грн
1228,7
834,4
1510,1
1567,8
1626,9
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
87,2
105,4
131,9
195,7
229,6
у розрахунку на одну особу, грн
1580
1916
2403
3582
4214
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
12,6
18,9
23,4
30,5
30,6
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
2,3
5,8
6,7
14,5
13,3
продукція тваринництва
10,3
13,1
16,7
16,0
17,3
Виробництво, т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
1597
1069
818
2337
3441
ріпак і кольза
151
соя
139
640
1
картопля
160
97
73
28
1
культури овочеві
13
41
146
367
1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
546
869
979
1038
1218
молоко
439
354
303
183
149
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
2,5
1,7
2,0
2,9
3,7
свині
3,3
3,7
3,2
3,6
3,2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
6376
5205
4255
15905
14980
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,5
5,2
9,5
7,9
7,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
224,1
228,5
296,4
361,2
397,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
18,1
19,3
19,8
22,2
25,8
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
8596
9412
10582
8479
9429
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
609
175
92
188
138
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
557,6
446,1
374,1
328,8
313,32
у розрахунку на одну особу, дол. США
10,1
8,1
6,8
6,0
5,72

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.