Основні показники соціально-економічного розвитку Ратнівського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
51,9
52,1
52,2
52,2
52,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
218
215
154
43
80
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,4
4,6
4,9
4,2
4,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1860
2060
2144
2599
3050
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
95,8
105,3
104,5
115,0
62,3
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
370
377
386
394
400
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
87
88
89
89
72
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
9
5
6
6
8
малі
78
83
83
83
64
у т. ч. мікропідприємства
54
58
62
71
55
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–12,0
–11,0
2,3
6,4
20,4
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
415
477
559
685
717
у розрахунку на одну особу, грн
8017
9168
10728
13130
13726
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
93,9
110,0
81,8
150,5
100,6
у розрахунку на одну особу, грн
1813,4
2114,5
1569,2
2883,4
1926,9
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
88,9
59,2
86,3
103,1
117,6
у розрахунку на одну особу, грн
1717
1139
1656
1976
2252
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
35,7
14,1
13,4
11,9
13,0
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
7,8
6,1
5,5
5,1
5,5
продукція тваринництва
27,9
8,0
7,9
6,8
7,5
Виробництво, т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки), тис.т
3,6
3,2
3,6
2,6
3,4
соя
10
105
103
22
1
картопля
507
97
106
110
52
культури овочеві
885
753
645
480
1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
199
162
192
217
205
молоко, тис.т
10,0
1,9
1,7
1,4
1,5
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
4,0
3,8
3,9
3,7
3,4
свині
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
5428
5787
1903
3785
1
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
10,8
12,1
10,3
18,9
11,6
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
113,8
134,2
132,7
123,8
147,4
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
16,2
17,4
15,7
13,4
13,4
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1879
1754
3904
3741
3986
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
2193
1677
721
463
1376
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
4751,2
6922,1
6138,0
5959,8
5820,82
у розрахунку на одну особу, дол. США
91,7
133,1
117,7
114,2
111,52

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.