Основні показники соціально-економічного розвитку Рожищенського району

  2012 2013 2014 2015 2016
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
40,0
39,8
39,5
39,3
39,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–24
–27
–87
–118
–101
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
4,3
4,6
4,4
3,9
4,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1930
1954
2112
2803
3106
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
91,4
105,5
96,8
106,5
132,8
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб включених до ЄДР на 1 січня року наступного за звітним, од
508
521
529
548
559
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
102
106
123
117
93
з них
 
 
 
 
 
великі та середні
7
6
8
6
7
малі
95
100
115
111
86
у т. ч. мікропідприємства
77
83
102
96
68
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–15,3
–22,1
58,5
159,3
175,2
Внутрішня торгівля
Оборот роздрібної торгівлі у фактичних цінах, млн.грн
203
251
324
419
448
у розрахунку на одну особу, грн
5062
6290
8165
10632
11398
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
39,9
47,1
60,4
127,2
135,5
у розрахунку на одну особу, грн
991,7
1178,6
1521,7
3221,1
3442,8
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
248,6
245,6
299,3
489,7
824,3
у розрахунку на одну особу, грн
6195
6157
7545
12424
20988
Сільське господарство
(у сільськогосподарських підприємствах)
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2010р., млн.грн
78,1
85,1
106,2
102,3
121,4
у тому числі
 
 
 
 
 
продукція рослинництва
35,5
38,8
62,0
57,1
69,1
продукція тваринництва
42,6
46,3
44,2
45,2
52,3
Виробництво, тис.т
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
16,0
17,2
37,4
27,9
36,6
буряк цукрових фабричний
4,6
1,5
2,7
0,7
0,5
ріпак і кольза
2,3
4,7
2,8
4,7
4,8
соя
0,5
0,9
4,6
4,7
5,3
картопля
1,6
0,8
0,9
0,3
1
культури овочеві
0,2
0,2
0,2
0,1
1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
2,4
3,0
2,9
3,0
3,7
молоко
2,4
2,1
2,0
2,0
2,1
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року, тис. голів  
 
 
 
 
велика рогата худоба
4,1
3,5
3,4
2,9
2,4
свині
16,8
17,5
17,4
17,8
20,8
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1227
2170
2444
5481
10169
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,5
5,3
3,2
4,4
7,4
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
268,3
219,5
266,1
254,9
110,4
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
13,7
8,7
11,1
11,8
5,9
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
3561
6807
22577
21465
27504
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
443
319
1913
2685
2919
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
1
1
19,5
41,1
143,22
у розрахунку на одну особу, дол. США
1
1
0,5
1,0
3,62

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

2На 31 грудня.